วิธีลงเต๊ะ 9YIN ลงเต๊ะยังไงให้ถึงขั้น 4 ? ใครลงเต๊ะไม่เป็นต้องอ่าน !!

คลังความรู้เก้าอิม > Library

วิธีลงเต๊ะ 9YIN ลงเต๊ะยังไงให้ถึงขั้น 4 ? ใครลงเต๊ะไม่เป็นต้องอ่าน !!

(1/4) > >>

จูอี้ซิน:
วิธีลงเต๊ะ 9YIN

icon เต๊ะ  คลิกที่รูปนี้เลยสัญลักษณ์หมายเลข 1 แบบนี้ หมายความว่า ได้คะแนนผ่านด่านระดับ A


แล้วทำยังไงล่ะถึงจะได้ A แบบนี้ ?

เควสจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เควส "ประลองเป้าหมาย" (A) และเควส "เพิ่มการท้าชน" (B)


วิธีแปลความหมายของเควส ทำอย่างไรจึงจะได้ A

***หลักการ : ให้อ่านเควส B เป็นหลัก***

เวลาปิดเปิด 3 แยกใน
หมายถึง ฆ่าบอสให้ตายภายใน 3 นาที ไม่ต้องทำเควส A

เวลาปิดเปิด 5 แยกใน
หมายถึง ฆ่าบอสให้ตายภายใน 5 นาที ไม่ต้องทำเควส A

เวลาปิดเปิด 10 แยกใน
หมายถึง ฆ่าบอสให้ตายภายใน 10 นาที และต้องทำเควส Aให้ครบ 2 แถวก่อน

ไม่สามารถบาดเจ็บอีก
หมายถึง ห้ามตาย และต้องทำเควส Aให้ครบ 2 แถวก่อน

จำนวนครั้งบาดเจ็บไม่เกิน 5
หมายถึง ห้ามตายเกิน 5 ครั้ง และต้องทำเควส Aให้ครบ 2 แถวก่อน

ตีให้แตกพ่าย 30 คู่ต่อสู้
หมายถึง ฆ่าลูกน้องให้ครบ 30 ตัว และต้องทำเควส Aให้ครบ 2 แถวก่อน

ตีให้แตกพ่าย 40 คู่ต่อสู้
หมายถึง ฆ่าลูกน้องให้ครบ 40 ตัว และต้องทำเควส Aให้ครบ 2 แถวก่อน

เพียงเท่านี้คุณก็จะลงเต๊ะได้ A ทั้งหมดแล้วค่ะ-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ลงเต๊ะได้ A ดียังไง ? 
1. ทำให้คุณผ่านเควสจนสามารถลงเต๊ะในระดับที่สูงขึ้นได้
2. ได้คะแนนสะสมเพื่อแลก item ต่างๆ ในเต๊ะ-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทำยังไงถึงจะลงเต๊ะได้ ?

1.ชื่อเสียง 700
2.พลังฝีมืออยู่ในระดับเข้าใจทะลุปรุโปร่งขึ้นไปก็จะสามารถคลิกที่ icon เต๊ะเข้าไป แล้วจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ แปลว่าคุณสามารถลงเต๊ะได้แล้ว-------------------------------------------------------------------------------------------------------


แล้วทำยังไงล่ะถึงจะสามารถลงเต๊ะระดับ "ชื่อประจำตระกูลสำนัก" ได้ ?  (เต๊ะระดับ 4)

คำตอบก็คือ คุณต้องผ่านเงื่อนไข "คุณสมบัติท้าดวล"ของระดับ
"จอมยุทธยุทธจักร"
"มีชื่อเสียง"
"ชื่อประจำตระกูลสำนัก"
ให้ครบเสียก่อน


คุณสมบัติท้าดวล ของ "จอมยุทธยุทธจักร"


บรรทัดที่ 1 หมายถึง ชื่อเสียงยุทธจักรถึงชื่อเสียงขจายขั้น 1 และพลังฝีมือถึงระดับเข้าใจทะลุปรุโปร่ง
(กด C เพื่อเช็คระดับชื่อเสียง / ชื่อเสียงหาได้จากการจีบ NPC ลงดันเล็ก,พื้นที่ต้องห้าม และลงเต๊ะ)


บรรทัดที่ 2 หมายถึง พิชิตระดับ "เริ่มมีชื่อเสียง" ให้ได้ A ทั้งหมดในรอบเดียว (ไม่นับรวมรอบอื่น)


บรรทัดที่ 3 หมายถึง ฆ่าบอสระดับ "เริ่มมีชื่อเสียง" ให้ครบ 15 รายชื่อ (นับรวมรอบอื่นด้วย)
เช็คตรงนี้ว่าฆ่าไปกี่รายชื่อแล้ว


แล้วจะรู้ได้ไงว่าฆ่าบอสชื่ออะไรไปบ้างแล้ว ?
ให้เอาเม้าส์ไปชี้ที่ชื่อดัน ตัวอย่างเช่น "ดันหมู่ตึกตระกูลสวี" เอาเม้าไปชี้ที่ชื่อดัน แล้วจะปรากฎกล่องแสดงรายชื่อบอสออกมาด้านข้าง
รายชื่อ "สีเทา" คือรายชื่อที่ถึงไม่เคยฆ่า ส่วนรายชื่อ "สีขาว" คือรายชื่อที่เคยฆ่าแล้ว
บรรทัดที่ 4 หมายถึง ลงระดับ "เริ่มมีชื่อเสียง" 1 รอบ

คุณสมบัติท้าดวล ของ "มีชื่อเสียง"

บรรทัดที่ 1 หมายถึง ชื่อเสียงยุทธจักรถึงชื่อเสียงขจายขั้น 3 และพลังฝีมือถึงระดับเข้าใจทะลุปรุโปร่ง
บรรทัดที่ 2 หมายถึง พิชิตระดับ "จอมยุทธยุทธจักร" ให้ได้ A ทั้งหมดในรอบเดียว (ไม่นับรวมรอบอื่น)
บรรทัดที่ 3 หมายถึง ฆ่าบอสระดับ "จอมยุทธยุทธจักร" ให้ครบ 20 รายชื่อ (นับรวมรอบอื่นด้วย)
บรรทัดที่ 4 หมายถึง ลงระดับ "เริ่มมีชื่อเสียง" และ "จอมยุทธยุทธจักร" อย่างละ 1 รอบ


คุณสมบัติท้าดวล ของ "ชื่อประจำตระกูลสำนัก"

บรรทัดที่ 1 หมายถึง ชื่อเสียงยุทธจักรถึงชื่อดังยุทธจักรขั้น 1 และพลังฝีมือถึงระดับเข้าใจทะลุปรุโปร่ง
บรรทัดที่ 2 หมายถึง พิชิตระดับ "มีชื่อเสียง" ให้ได้ A ทั้งหมดในรอบเดียว (ไม่นับรวมรอบอื่น)
บรรทัดที่ 3 หมายถึง ฆ่าบอสระดับ "มีชื่อเสียง" ให้ครบ 20 รายชื่อ (นับรวมรอบอื่นด้วย)
บรรทัดที่ 4 หมายถึง ลงระดับ "เริ่มมีชื่อเสียง"  "จอมยุทธยุทธจักร" และ  "มีชื่อเสียง" อย่างละ 1 รอบ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงเต๊ะแล้วได้อะไร ?

บอสชื่อปกติ และบอสชื่อแดงต่างกันยังไง ? 


คำตอบก็คือ บอสชื่อปกติ เมื่อคุณผ่านด่าน คุณจะได้รับ "มังกรเหลือทำลาย" เป็นของรางวัล
เมื่อคุณสืบข่าวสำนัก เพียงคลิกที่ตัวละครส่งข่าว แล้วคลิกขวาที่ item นี้ คุณก็จะสามารถรับข่าวได้ทันที 5 ข่าวโดยไม่ต้องกดสกิลสืบสำนัก


บอสชื่อแดง (ชื่อที่ประกาศจับ)


บอสชื่อแดง เมื่อคุณผ่านด่าน คุณจะได้รับ "ทหารไป่เสียวเซิง" และ "ป้ายจอมยุทธ"

"ทหารไป่เสียวเซิง"


"ทหารไป่เสียวเซิง" ใช้ทำอะไร ?
ตอบ : ใช้เพิ่ม "การทำลายของอาวุธ"
เมื่อคุณคลิกขวาที่กล่องทหารไป่เสียวเซิง คุณจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการเพิ่มการทำลายของอาวุธชนิดใด

เมื่อเลือกแล้วคลิก ตกลง

จากนั้นกด C แล้วเข้าไปตรวจสอบที่ หัวข้อ "ทหาร"


จากภาพ จะเห็นได้ว่า มีตัวเลขอยู่สองกลุ่ม คือกลุ่ม A และกลุ่ม B
กลุ่ม A คือแต้มที่ได้จากกล่องทหารไป่เสียวเซิง เมื่อคุณทำแต้มกลุ่ม A ได้จนครบ 512 แต้ม
คุณก็จะได้ค่าการทำลายของอาวุธ(ดาเมจ) ในกลุ่ม B +194
ซึ่งจะส่งผลต่อค่าการโจมตีอาวุธของเรา ในตัวเลข "สีม่วง" ดังภาพ


และในอนาคต สามารถเพิ่มได้ถึง 1000 ดังภาพนี้ (ค่าการทำลายของอาวุธ(ดาเมจ) +454)"ป้ายจอมยุทธ"

"ป้ายจอมยุทธ" ใช้ทำอะไร ?
ตอบ : ใช้แลก "ยาใจนักสู้" ยกตัวอย่างเช่นนอกจากนี้คุณยังมีโอกาสได้รับ item สำหรับแลกวิชาสกิลมอล ซึ่งได้จากการเปิดกล่องหลังจบบอส(สุ่มดรอป)
สามารถนำไปแลกสกิลมอลขั้น4-6 และ ขั้น 7-8 ที่หมอท่องยุทธได้อีกด้วย (อนาคตอัพได้ถึงขั้น 10)

item ประเภทแรกดรอปได้ทั่วไป
item ประเภทที่สองดรอปได้จากดันระดับ 17 ขึ้นไป
item ประเภทที่สามยังไม่เข้าไทย
ถ้าคุณอยากใช้สกิลมอลให้ตีแรงๆ เทพๆ คุณก็ต้องลงเต๊ะเพื่อหา item นี้มาใช้แล้วล่ะ

ส่วนนี่คือกล่องเต๊ะทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับจากการลงเต๊ะ ซึ่งสามารถนำไปอัพแต้มเต๊ะได้หากคุณทำตามเงื่อนไขจนครบ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


มีอะไรที่ช่วยให้ลงเต๊ะง่ายขึ้นบ้าง ?


เมื่อคุณเริ่มลงเต๊ะ หน้าจอของคุณจะปรากฎสกิลขึ้นมาเพื่อให้คุณกดใช้สกิลละ 1 ตำลึง แบบนี้


สกิลที่นิยมที่สุดก็คือสกิล "ครอบงำใต้หล้า"


รายละเอียกสกิล : ดาเมจคูณ 2 , เมื่อกดใช้จะเสีย 1 ตำลึง-------------------------------------------------------------------------------------------------------


อยากได้บอสชื่อแดงต้องทำยังไงบ้าง ?
วิธีที่ 1 กด "เปลี่ยนคู่ต่อสู้" ให้ตรงกับ ชื่อที่ประกาศจับ ยกตัวอย่างเช่น

***วิธีนี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นการสุ่มรายชื่อ ไม่สามารถเลือกให้ตรงตามความต้องการได้***

วิธีที่ 2 กด "เลือกคู่ต่อสู้" ให้ตรงกับ ชื่อที่ประกาศจับ ยกตัวอย่างเช่น


วิธีนี้นิยมใช้ ซึ่งมีสองรูปแบบให้ทำ คือ 1. กด  "เลือกคู่ต่อสู้" ได้ฟรี 1 ครั้งต่อวัน   และ 2. กด  "เลือกคู่ต่อสู้" โดยใช้ ป้ายท้าดวล
ดังภาพนี้


ป้ายท้าดวล ใช้เปลี่ยนชื่อบอสได้ตามใจชอบได้ 1 ครั้งต่อป้าย   จำนวนป้ายที่มีหมายถึงจำนวนสิทธิ์ที่สามารถเปลี่ยนชื่อบอสได้ตามใจชอบ

โดย "ป้ายท้าดวล" ซื้อได้วันละ 1 ครั้ง ราคา 3 ตำลึง สามารถเปลี่ยนชื่อบอสระดับ 1 และ 2 ได้  (ระดับ "เริ่มมีชื่อเสียง" และ "จอมยุทธยุทธจักร")


"คำสั่งดวลรวมปราณ" ใช้คะแนนสะสม 950 แลก  สามารถุเปลี่ยนชื่อบอสระดับ 3 ได้ (ระดับ "มีชื่อเสียง")


"คำสั่งปะลองไร้สิ้นสุด" ใช้คะแนนสะสม 1800 แลก  สามารถเปลี่ยนชื่อบอสระดับ 4 ได้ (ระดับ "ชื่อประจำตระกูลสำนัก")
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


รางวัลพิเศษหลังลงเต๊ะเสร็จจนครบตามเงื่อนไขอย่าลืมเข้ามาตรวจสอบผลงาน เผื่อว่าคุณจะได้ของรางวัลในนี้ กดรับของรางวัลให้เรียบร้อยเมื่อคุณทำครบตามเงื่อนไขที่ระบบตั้งไว้

และเมื่อคุณลงเต๊ะจนชำนาญแล้ว คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงของรางวัลเป็น "ยาเปลี่ยนเอ็นผสาน" ได้อีกด้วย-------------------------------------------------------------------------------------------------------


โหมดผู้กล้าคืออะไร ?จากภาพ "รอบนี้พิชิตกองกำลังทั้งหมด 4 อัน" หมายถึง คุณฆ่าบอสไป 4 ตัวแล้ว และเมื่อคุณพิชิตบอสถึง 9 ตัว คุณจะสามารถกดใช้โหมดผู้กล้าได้
ข้อดีของโหมดผู้กล้าก็คือ จะทำให้รางวัลนำจับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เช่น เคยได้กล่องทหารไป่เสียวเซิง 1 กล่อง คุณก็จะได้ 2 กล่องแทน เป็นต้น
แต่มีข้อแม้ว่าในแต่ละสัปดาห์คุณจะกดมันได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (รีเต๊ะรอบใหม่โหมดผู้กล้าก็จะหายไปด้วย)
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


คำแนะนำเพิ่มเติม

สกิลปาลูกดอก เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณเคลียร์มอนได้เร็วมากยิ่งขึ้น แทนที่คุณจะเดินไปทั่วดันเพื่อเคลียร์มอนทีละกลุ่ม เสียเวลากันพอดี
และจะง่ายกว่านั้นหากคุณนำสกิลวางไว้ที่ปุ่ม F หรือปุ่มที่ใกล้มือคุณมากที่สุด คุณไม่ต้องเดินไปเคลียร์มันถึงที่อีกต่อไป
เพียงแค่คุณปาลูกดอกราคาถูกๆ ที่หาซื้อได้จากหมอท่องยุทธหน้าดันเล็กด้วยเงินล่างเท่านั้น เท่านี้เมื่อคุณปาๆ สกิดให้มันมองคุณนิดหน่อยแล้วก็วิ่งๆ ไปสกิดกลุ่มอื่นให้ครบตามรายชื่อที่เควสระบุไว้ มอนทั้งดันก็จะวิ่งมารวมที่คุณทั้งหมด จากนั้นคุณก็จะสามารถใช้สกิลหมู่เคลียร์มอนได้ภายในพริบตาเดียวโดยไม่ถึง 2 นาทีด้วยซ้ำ!-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ข้อควรระวัง

เมื่อคุณลงเต๊ะในแต่ละดัน คุณจะถูกหักเวลาลงไปเรื่อยๆ แน่นอนว่าคุณไม่สามารถลงครบทุกดันในเต๊ะทั้ง 4 ระดับ
ดังนั้นคุณควรวางแผนการลงเต๊ะให้ดีว่าระดับไหนควรลงกี่ดัน เพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป เมื่อเทียบกับของรางวัลที่จะได้มา
ของรางวัลที่มีค่าที่สุดในการลงเต๊ะ นั่นก็คือ กล่อง"ทหารไป่เสียวเซิง" นั่นเอง
โดยหากคุณเจอด่านที่มีบอสในรายชื่อประกาศจับ (บอสชื่อแดง)


เต๊ะระดับ 1-2 จะได้ กล่อง"ทหารไป่เสียวเซิง" ครั้งละ 1 กล่อง ได้คะแนนความก้าวหน้า 1 คะแนน เช่น  ความก้าวหน้า 1/512 คะแนน

เต๊ะระดับ 3 จะได้ กล่อง"ทหารไป่เสียวเซิง ระดับกลาง" ครั้งละ 1 กล่อง ได้คะแนนความก้าวหน้า 2 คะแนน

เต๊ะระดับ 4 จะได้ กล่อง"ทหารไป่เสียวเซิง ระดับสูง" ครั้งละ 2 กล่อง ได้คะแนนความก้าวหน้า 5 คะแนน
รายละเอียดหรือเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ บางอย่างขอข้ามไปเพราะต้องการหยิบยกประเด็นสำคัญๆ ที่ควรจะรู้ไว้เป็นพื้นฐานก่อน
เชื่อว่าคงจะสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดได้อีกเยอะ

สำหรับวันนี้ บะบายค่ะ  :dookdik_robber_7:


http://www.youtube.com/watch?v=yyTt9ai6R4E

----------------------------------------------------------------------------------------

เต๊ะ 1   http://forum.dragon9yin.com/index.php?topic=29.0

เต๊ะ 2   http://forum.dragon9yin.com/index.php?topic=30.0

เต๊ะ 3   http://forum.dragon9yin.com/index.php?topic=31.0

เต๊ะ 4   http://forum.dragon9yin.com/index.php?topic=32.0


----------------------------------------------------------------------


"เพราะเราอยากให้ทุกคนเทพกันทั้งเซิฟ!!!" :dookdik_robber_6:  :dookdik_robber_36:KUZAN:
ขอบพระคุณพึ่งรู้เงื่อนไขเควสวันนี้นี่เอง --*  :dookdik_robber_26: :dookdik_robber_26: :dookdik_robber_26:

Mr.D:
ที่ผ่านมาลงแบบไม่รู้ไรเลย ลงไปงั้นเองมะมีไรทำ  :dookdik_robber_48:
ตอนนี้ได้ความรู้ละ  :dookdik_robber_23:

นารูโตะ:
 :dookdik_robber_2: :dookdik_robber_2: :dookdik_robber_2:

สำหรับคนขยันๆ เจงๆ

รอซื้อกล่องเอาละกัน น่าจะมีโปรมาขาย  :dookdik_robber_11:

อิ๋งเซียน:
เข้ มันคือนวัตกรรม มันคือความดีงาม มันคือของขวัญจากผู้เล่นเก่าแสนใจดี มันคือของขวัญที่ผู้เล่นใหม่ต้องยินดีไปกับมัน

 :dookdik_robber_18: :dookdik_robber_18: :dookdik_robber_18:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Youtube

Revenge9YinTH-Channel

Facebook

Revenge9Yin-FanPage

Twitter

@Revenge9yin

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
Go to full version